• تلفن031-33932363
  • ایمیلatras.team@gmail.com
  • آدرساصفهان ، شهرک علمی تحقیقاتی
  • ساعتهای آزادپشتیبانی 24 ساعته
  • تلفن031-33932363
  • ایمیلatras.team@gmail.com
  • آدرساصفهان ، شهرک علمی تحقیقاتی
  • ساعتهای آزادپشتیبانی 24 ساعته

سازمان ملی زمین و مسکن

سازمان ملی زمین و مسکن

  • همکاری با واحد گشت حفاظت اراضی سازمان ملی زمین و مسکن در راستای پایش هوایی اراضی ملی و ثبت تخلفات و تعرضات احتمالی

حفاظت اراضی
حفاظت اراضی
حفاظت اراضی

به منظور حراست و حفاظت فیزیکی محیط پیرامونی اراضی با حساسیت بالا، شرکت اترس آمادگی کامل جهت پایش هوایی و حراست با تجهیزات لازم و تخصصی را دارا می باشد.

error: