• تلفن031-33932363
  • ایمیلatras.team@gmail.com
  • آدرساصفهان ، شهرک علمی تحقیقاتی
  • ساعتهای آزادپشتیبانی 24 ساعته
  • تلفن031-33932363
  • ایمیلatras.team@gmail.com
  • آدرساصفهان ، شهرک علمی تحقیقاتی
  • ساعتهای آزادپشتیبانی 24 ساعته

اداره راه استان اصفهان

اداره راه استان اصفهان​

  • بازدید و پایش هوایی از خطـــوط آسفالت جهت سنجش کیفیت روسازی مسیر با استفاده از پردازش تصویر به درخواست شرکت پیمانکار اداره راه استان اصفهان

هرساله باتوجه به ترددهای بین جاده ای، اداره راهِ هر یک از استان ها جهت کاهش خطرات ناشی از فرسایش و پوسیدگی آسفالت های سطح جاده اقدام به ترمیم و بازسازی آنها می نماید. اما ذکر این نکته فراموش نشدنی است که کدامیلک از مسیرها و موقعیت های جاده ای نیاز به ترمیم دارد؟

اگر نیروی انسانی بخواهد این امر را مورد بررسی قرار دهد با اتلاف وقت زیادی روبه رو خواهند بود. اما با استفاده از پرنده های بدون سرنشین شرکت اترس اینکار در کمترین زمان ممکن رخ داده، ضمن آنکه کلیه مسیرهای درخواستی کاملا دقیق و باکیفیت پایش شده و بر اساس نیاز کارفرما تصویربرداری می شود تا بتوان در زمان کوتاه اقدامات لازم صوتر گیرد.

همانطور که در تصاویر زیر مشاهده می کنید نمونه ای از پایش های هوایی آسفالت های سطح شهر و جاده ای با آنالیز کامل تصاویر انجام گرفته است.

error: